1.  TY TO DÁŠ!   Novinka 2023!

 Interaktivní pořad pro I. stupeň ZŠ

„Ty to dáš!“

Podpořit v dětech zdravé sebevědomí, zájem, píli a výdrž při překonávání překážek nejen na cestě za svými sny, ale i při plnění si svých každodenních školních povinností, to je cílem nového programu, v němž se zkušení hudebníci (semifinalista Československo má talent, Libor Macháček, a profesionální textař a hudebník Ziggy Horváth) podělí o své zajímavé profesní příběhy. Interaktivní pořád plný povídání a tematických písniček dětem ukáže, že nic není zadarmo, úspěch je pouze pro ty, kdo si ho zaslouží a trochu zabrat, že se vždy vyplatí.

Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Další podrobnosti k realizaci akce najdete zde

———————————————————————

.2. Nultá lekce tanečních

interaktivní pořad pro oba stupně ZŠ

Jak si užít diskotéku či jakoukoli jinou společenskou akci a neodnést si z ní mindrák na zbytek života, případně jej svým neobratným chováním nezpůsobit jinému? Jak se postavit k nabídce „zlepšení si nálady“ pomocí drog? Jak být mezi svými vrstevníky slušným a přitom respektovaným? Odpovědi na tyto i jiné otázky ušetří naše mladší kamarády traumat ze společenských přešlapů, kterými jsme si museli sami bolestivě projít :-)

V programu apelujícím na dodržování základních pravidel slušného chování děti naučíme vyzvat partnera k tanci, zvolit vhodný úchop, ale i odmítnout neomalence či sám se vyrovnat s odmítnutím. Vysoce interaktivní formou pomocí scének, modelových situací, zábavných kvízů a soutěží s bleskovou taneční průpravou získají budoucí lvi salonů jistotu, která je zbaví potřeby maskovat bezradnost hulvátstvím a agresivitou nejen v tanečních sálech, ale i v každodenním životě.

Spoluautorem programu je odborník na na prevenci socio-patologických jevů (šikana, záškoláctví, odmítání autorit apod.). Pořad lze proto zařadit také v rámci plnění Minimálního preventivního programu.

Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Další podrobnosti k realizaci akce najdete zde

——————————————————————-

3. Od koledy po muzikál

Vánoční speciál pro oba stupně ZŠ

Pořad navozující nádhernou atmosféru adventu vyjádřenou vánočními písněmi domácí i světové hudební scény zařazujeme v prosincových termínech.

Po úvodních koledách v zajímavých aranžích přenesou hity s vánoční tématikou malé posluchače až k songu Johna Lennona „Happy Xmas (War Is Over)“. V něm si s námi děti mohou zazpívat jednoduché vokály a refrén, jejichž nácvikem lze spestřit hodiny angličtiny a  hudební výchovy. Lennonovu písničku najdete zde. Závěr pak patří ukázce z nejúspěšnějšího rockového muzikálu Jesus Christ superstár (part Jidáše, „Jak ze sna procitám“).

Ani tento pořad nepostrádá prvky prevence socio-patogenních jevů, kdy mimo hudebních ukázek vlivu adventu na uměleckou scénu dáváme dětem v bezprostředním dialogu odpovědi na význam slov pokora, láska či pomoc druhým.Pořad lze proto zařadit také v rámci plnění Minimálního preventivního programu.

A nebyly by to Vánoce, kdybychom i zde nerozdali spoustu cen za pěvecké výkony, znalosti v oblasti tradic a zvyků či za cokoli jiného :-)

Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Další podrobnosti k realizaci akce najdete zde

——————————————————-

4. Spolu hravě o dopravě

Interaktivní pořad pro I. stupeň ZŠ vytvořený a realizovaný profesionálem z oboru bezpečnosti silničního provozu (BESIP).

Šedesát minut praktických ukázek se simulacemi nejčastějších rizik v silničním provozu i na stále více frekventovaných cyklostezkách. Při jízdě zručnosti a řadě kvízů se mohou děti pomocí speciálních brýlí například samy přesvědčit o vlivu alkoholu a omamných látek na schopnost řidiče reagovat na běžné situace. Program zásadním způsobem přispívá ke zvýšení dopravní gramotnosti jedné z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu.

Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Další podrobnosti k realizaci akce najdete zde

  ———————————-

5. Hodina slovenčiny

 interaktivní, hudebně-vzdělávací pořad pro I. stupeň ZŠ

Necelé dvě desetiletí od zničení společného státu Čechů a Slováků stojí nová generace před problémem porozumět jazyku našich nejbližších slovanských příbuzných. Naštěstí je zde neodmyslitený průnik souběžně se vyvíjejících kultur, které nás pojí a sbližují.
Ziggy Horváth, Čechoslovák duší i krví, vás ve svém pořadu plném hudby, slovních hříček, kvízů a soutěží zavede do světa, který nezná hranice a žije dál svým vlastním, uměleckým životem.
Program probíhající střídavě ve slovenském a v českém jazyce si klade za cíl podnítit zájem žáků o slovenskou kulturu, obohatit jejich jazykové dovednosti a přispět tak celkově k dalšímu prohloubení vztahů mezi Čechy a Slováky.

Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Další podrobnosti k realizaci akce najdete zde

 ————————————————————–

6. Složíme si hit!

Interaktivní pořad pro I stupeň ZŠ

Zábavná show, ve které autoři známých písní předvedou, jak pracovat s textem, rytmem a melodií.

Hlavní náplní tohoto úspěšného pořadu je skládání vlastní písně. Děti jsou po krátkém rozezpívání zapojeny do tvůrčího procesu s textařem Ziggy Horváthem, s nímž společně vytváří vlastní text. Pomocí rytmických prvků pak svůj song hudebně doprovází. Výsledkem je nový společný „hit“.
V koncertní části pořadu mají talentovaní jedinci možnost předvést své dovednosti přímo na pódiu, zazpívat, či dokonce zahrát si na některý z hudebních nástrojů a pohybově se vyjádřit. Za své výkony v bleskových soutěžích, stejně jako za správné odpovědi na tématické dotazy, získávají žáci drobné ceny.

Cílem pořadu je ukázat dětem, že jednoduchou písničku si může složit prakticky každý a inspirovat je tak ke tvůrčím pokusům a aktivnímu zájmu o hudbu a český jazyk.

Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Další podrobnosti k realizaci akce najdete zde

Krátký video-dokument z pořadu:


————————————————————–

7. Hurá prázdniny! 

Letní speciál pro oba stupně ZŠ

Prázdniny, to nejsou jen vysněné chvíle nekonečného lenošení u TV, PC či tabletu, ale i hezká řádka dalších nástrah, rizik a úkladů číhajících na rozprchnuvší se žactvo dozoru a zábran zbavené. Skoky do vody bez znalosti její hloubky, živelná silniční doprava v době dovolených, úpal sluníčkem či neopětovanou letní láskou…, to vše i mnohé jiné může změnit nejkrásnější část roku v neštěstí a přivodit úraz s těžkými následky na těle i na duši. Aby se po prázdninách vrátily děti do lavic živé, zdravé a odpočaté, připravili jsme pro ně zábavný hudebně-interaktivní program přinášející formou scének a soutěží spoustu cenných rad a doporučení. Pořad „Hurá prázdniny“ se tak stává dalším příspěvkem naší dlouhodobé snahy o pozitivní spolupůsobení na děti z pozice důvěryhodných rockerů :-) Slavnostní atmosféru blížícího se konce školního roku umocní zorganizování akce venku na sluníčku (hřiště, zahrada, nádvoří…). Cena šedesátiminutového pořadu je 50,- Kč za žáka. K provozu zvukové a světelné aparatury dostačuje příkon 220V (běžná zásuvka). Další organizační informace k programu najdete zde.

 Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Podrobnější informace o účinkujících zde

—————————————

8. 

Karel Kryl, legenda na obtíž

hudebně-diskusní pořad pro žáky II. stupně

pod záštitou Konfederace politických vězňů České republiky pobočka č. 51

Pouze dvakrát za život bylo našemu nejvýznamnějšímu písničkáři krátce dopřáno působit v zemi, kterou nadevše miloval. Po prvním trpkém úspěchu v roce 1969 následoval nucený dvacetiletý exil plný strádání, ale i naděje na návrat. Nedlouho po něm však přišlo zklamání, vyčerpání a smrt. Recitál současného představitele protest-songu Ziggyho  Horvátha provede posluchače osudy a tvorbou zpívajícího básníka, po jehož odchodu se vždy významně ulevilo stávajícím politickým elitám…

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů dějepis a základy společenských věd.  Veškeré náklady na technické zajištění akce (doprava, audio-vizuální a světelná aparatura + případný pronájem prostor) jsou hrazeny z částky  50,-Kč. Program lze objednat již od padesát žáků.

 

——————————————

9. Léta svobody

hudebně-diskusní pořad pro žáky II. stupně

Třetí dekáda od listopadu 1989 budí rozpaky nad slabým povědomím mladé generace o zásadní změně politického systému, který přinesla tzv. Sametová revoluce. Hudebně-diskuzní program popisující listopadové události usnadní pochopit důvody politických změn a jejich význam.

Vyprávění přímého účastníka popisovaných událostí, písničkáře a angažovaného básníka Ziggyho Horvátha, spolupracujícího dlouhodobě na osvětě s Konfederací politických vězňů, doplní ukázky z písní Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Marty Kubišové, které se staly hudebními symboly té doby.

Program pod záštitou Konfederace politických vězňů s podporou Odboru školství Zlínského kraje, je vytvořený ve dvou úrovních náročnosti (pro II. stupeň ZŠ a SŠ) trvá jednu vyučovací hodinu (s možností ponechat přiměřený prostor pro zodpovězení dotazů v diskuzi). Cena je 50,- Kč za žáka.