Ziggy Horváth

REBEL band

představují interaktivní pořad pro oba stupně ZŠ

Prázdniny, to nejsou jen vysněné chvíle nekonečného lenošení u TV, PC či tabletu, ale i hezká řádka dalších nástrah, rizik a úkladů číhajících na rozprchnuvší se žactvo dozoru a zábran zbavené. Skoky do vody bez znalosti její hloubky, živelná silniční doprava v době dovolených, úpal sluníčkem či neopětovanou letní láskou…, to vše i mnohé jiné může změnit nejkrásnější část roku v neštěstí a přivodit úraz s doživotními následky na těle i na duši.
Aby se po dvou měsících vrátily děti do lavic živé, zdravé a odpočaté, připravili jsme pro ně zábavný hudebně-interaktivní program přinášející formou scének a soutěží spoustu cenných rad a doporučení, jak nejlépe, a co možná nejbezpečněji, využít prázdniny k tomu, k čemu jsou určeny.
Pořad „Hurá prázdniny“ se tak stává dalším příspěvkem naší dlouhodobé snahy o pozitivní spolupůsobení na děti z pozice důvěryhodných rockerů :-)
Slavnostní atmosféru blížícího se konce školního roku umocní zorganizování akce venku na sluníčku (hřiště, zahrada, nádvoří…).
Cena šedesátiminutového pořadu je dohodou, cca 50,- Kč za žáka. K provozu zvukové a světelné aparatury dostačuje příkon 220V (běžná zásuvka). Další organizační informace k programu najdete zde.

Pořad úzce zaměřený na prevenci lze zařadit v rámci plnění Minimálního preventivního programu.