Ziggy Horváth

& REBEL band

představují:

interaktivní pořad pro I. stupeň ZŠ a MŠ

„Složíme si hit!“

Zábavná show, ve které autoři známých písní předvedou, jak pracovat s textem, rytmem a melodií.

Hlavní náplní tohoto úspěšného pořadu je skládání vlastní písně. Děti jsou po krátkém rozezpívání zapojeny do tvůrčího procesu výběrem hudebního stylu, ve kterém s textařem Ziggy Horváthem vytváří vlastní text. Pomocí rapových prvků pak společně s kapelou svůj song hudebně doprovází. Výsledkem je nový, společný „hit“.
V koncertní části pořadu mají talentovaní jedinci možnost předvést své dovednosti přímo na pódiu, zazpívat, či dokonce zahrát si s kapelou na některý z hudebních nástrojů a pohybově se vyjádřit. Za své výkony v bleskových soutěžích, stejně jako za správné odpovědi na tématické dotazy, získávají žáci drobné ceny (CD, zpěvníky apod.).

Cílem pořadu je ukázat dětem, že jednoduchou písničku si může složit prakticky každý a inspirovat je tak ke tvůrčím pokusům a aktivnímu zájmu o hudbu a český jazyk.

Cena šedesátiminutového pořadu je cca 50,- Kč za žáka (s ohledem na počet žáků, vzdálenost, případně pronájem prostor). Pro 5000W zvukové a světelné aparatury dostačuje příkon 220V (běžná zásuvka).
Další organizační informace k programu najdete zde.

Program lze objednat i v „komornější“ verzi, kdy skupiny dětí od padesáti žáků navštěvuje písničkář Ziggy Horváth s dramaturgicky upraveným pořadem pod názvem Každý z nás je písničkář! 

Krátký filmový dokument z programu: