Třetí dekádu od listopadu 1989 provází povzdechy nad slabým povědomím mladé generace o zásadní změně politického systému, který přinesla tzv. Sametová revoluce. Při příležitosti výročí znovunabyté svobody přicházíme proto s hudebně-diskuzním programem popisujícím listopadové události v souvislostech usnadňujících žákům ZŠ pochopit důvody politických změn a jejich význam.

Vyprávění přímého účastníka popisovaných událostí, písničkáře a angažovaného básníka Ziggyho Horvátha, spolupracujícího dlouhodobě na osvětě s Konfederací politických vězňů, která převzala nad tímto programem záštitu, doplní ukázky z písní Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Marty Kubišové, jež se staly hudebními symboly dění kolem předání moci.

Program je vytvořen ve dvou úrovních náročnosti- pro II. stupeň ZŠ (po dohodě je možno i pro 4. a 5. ročník) a pro SŠ. Vystoupení zakončené diskuzí trvá 45-60 minut (dle dohody).  Částečně dotovaná cena je cca 30-40,- Kč za žáka (s ohledem na počet žáků a výši nákladů).