Třetí dekádu od listopadu 1989 provází povzdechy nad slabým povědomím mladé generace o zásadní změně politického systému, který přinesla tzv. Sametová revoluce. Při příležitosti výročí znovunabyté svobody přicházíme proto s hudebně-diskuzním programem popisujícím listopadové události v souvislostech usnadňujících pochopit důvody politických změn a jejich význam.

Vyprávění přímého účastníka popisovaných událostí, písničkáře a angažovaného básníka Ziggyho Horvátha, spolupracujícího dlouhodobě na osvětě s Konfederací politických vězňů, doplní ukázky z písní Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Marty Kubišové…, které se staly hudebními symboly té doby.

Program pod záštitou Konfederace politických vězňů s podporou Odboru školství Zlínského kraje, je vytvořený ve dvou úrovních náročnosti (pro II. stupeň ZŠ a SŠ) trvá cca 60 minut (s otevřenou možností ponechat v případě vyššího zájmu žáků přiměřený prostor pro zodpovězení dotazů a diskuzi). Cena je 40,- Kč za žáka.