hudebně-diskusní pořad

pod záštitou
Konfederace politických vězňů České republiky
Pobočka č. 51

Host besedy- Zdena Mašínová

Neuvěřitelný příběh jedné ženy, jedné rodiny, jedné země. Příběh na pozadí dvou nelidských systémů- nacistické a komunistické totality. Tak lze stručně charakterizovat obsah besedy s dcerou generála Josefa Mašína- hrdiny druhého odboje, popraveného nacisty v roce 1942 v Praze a Zdeny Mašínové, umučené komunisty v Pardubické věznici o čtrnáct let později, příběh sestry Ctirada a Josefa Mašínových, kteří přijali výzvu komunistické strany k třídnímu boji a pouze zázrakem unikli osudu svých rodičů.

Vzpomínky Zdeňky Mašínové na nejtemnější období naší nedávné historie jsou jedním z posledních autentických svědectví, které lze zprostředkovat nastupující generaci.

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova. 

————–
Veškeré náklady na technické zajištění akce (doprava, audio-vizuální a světelná aparatura + případný pronájem prostor) jsou hrazeny z částky cca 35,-Kč za žáka*. Cena je vždy dohodou, s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů. Host besedy vystupuje bez nároku na honorář.