1. Délka všech programů je 60 minut
Vystoupení mohou navazovat bezprostředně po sobě.

2. Programy jsou určeny pro oba stupně
Každý program je samostatné téma dramaturgicky a obsahově zpracované ve dvou úrovních náročnosti- pro I. a II. stupeň, vyjma programů Složíme si hit a Život základ školy- určených pouze pro I. stupeň a Karel Kryl- legenda na obtíž ( II. stupeň). Program Nultá lekce tanečních lze navštívit s oběma stupni společně.

3. Cena cca 40,- Kč
Obsazení a cenu programu vždy dohodneme společně s ohledem na počet žáků a celkovou výši nákladů. Koncertů se mohou bezplatně zúčastnit i příbuzní dětí (maminky na mateřské, prarodiče…)
 
4. Počet žáků – i pod sto dětí
Z návštěv větších škol dotujeme návštěvy škol menších. Ty nejmenší pak navštěvujeme „nízkonákladově“ v obsazení, které naše setkání umožňuje.  
 
5. Akci lze uspořádat v prostarách školy i mimo ni
Pokud škola nedisponuje vlastním sálem, vhodnou aulou, tělocvičnou, hřištěm či nádvořím, rádi zajistíme pronájem vyhovujících prostor. Veškeré náklady hradíme ze vstupného na místě. K provozu naší zvukové a světelné aparatury dostačuje běžná zásuvka na 220V.

——————————————————————————————–
Jakékoli další dotazy zodpovíme prostřednictvím: kpv.skoly@seznam.cz, či mob.: 608 88 59 59