1. Délka všech programů je 60 minut
Vystoupení mohou navazovat bezprostředně po sobě.

2. Programy jsou určeny pro oba stupně
Každý program je samostatné téma dramaturgicky a obsahově zpracované ve dvou úrovních náročnosti- pro I. a II. stupeň (vyjma programu Složíme si hit určeného pouze pro I. stupeň a Karel Kryl- legenda na obtíž pro stupeň druhý). Programy Nultá lekce tanečních (věnovaný mimo jiné vztahům mezi staršími a mladšími dětmi) a vánoční speciál Od koledy po muzikál lze navštívit s oběma stupni společně (menší školy). Nově zařazený program „Pojď ven!“ je určen pro I. Stupeň.

3. Cena cca 50,- Kč
Obsazení a cenu programu vždy dohodneme společně s ohledem na počet žáků a celkovou výši nákladů. 
 
4. Počet žáků – i pod sto dětí
Z návštěv větších škol dotujeme návštěvy škol menších. Ty nejmenší pak navštěvujeme „nízkonákladově“ v obsazení, které naše setkání umožňuje. Program Spolu hravě o dopravě je určen pro skupiny do šedesáti žáků. 
 
5. Akci lze uspořádat v prostarách školy i mimo ni
Pokud škola nedisponuje vlastním sálem, vhodnou aulou, tělocvičnou, hřištěm či nádvořím, rádi zajistíme pronájem vyhovujících prostor. Veškeré náklady hradíme ze vstupného na místě. K provozu naší zvukové a světelné aparatury dostačuje běžná zásuvka na 220V.

——————————————————————————————–
Jakékoli další dotazy zodpovíme prostřednictvím: kpv.skoly@seznam.cz, či mob.: 608 88 59 59