Interaktivní pořad pro oba stupně ZŠ, vytvořený a realizovaný ve spolupráci s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního provozu a odborníkem z oboru speciální pedagogiky, zásadním způsobem přispívá ke zvýšení dopravní gramotnosti nejohroženějších účastníků silničního provozu.

Čtyřicet pět  minut povídání, praktických ukázek podbarvených tematickými živými hudebními vstupy a scénkami simulujícími nejčastější rizika v běžném silničním provozu i na stále více frekventovaných cyklostezkách, mapuje a prohlubuje obecné vědomosti žáků o silniční dopravě. Při řadě kvízů a ukázek se děti pomocí speciálních brýlí například samy přesvědčí o vlivu alkoholu a omamných látek na schopnost řidiče reagovat na běžné situace (spontánní přesah do protidrogové prevence).

Pořad vhodný k zařazení v rámci plnění Minimálního preventivního programu je financován z dotace KÚ Zlínského kraje a Ministerstva dopravy.  Je určen pro skupiny do 30 žáků (jedna třída) při možnosti dvou vystoupení denně. Za hranicemi Zlínského kraje je cena dotována jen částečně s doplatkem 50,- Kč za žáka.