hudebně-diskusní pořad

pod záštitou

Konfederace politických vězňů České republiky 
Pobočka č. 51 Budovatelů 3, 750 02, Přerov 2

Host besedy- Vladimír Hučín

Poutavé vyprávění hosta besedy, Vladimíra Hučína, proložených živými hudebními vstupy písničkáře Ziggyho Horvátha, zavede účastníky pořadu během devadesáti minut do doby vlády lži a represe, umožní nahlédnout do osobních pocitů a osudů hlavních představitelů otevřeného odporu proti totalitě a na konkrétních příkladech ukáže nebezpečnou podstatu utopistické ideologie. Pořad mapující období let 1968 -1989 přináší studentům cenný podnět k zamyšlení i řadu přímých odpovědí na otázky položené v závěrečné diskusi. Součástí besedy je i promítání krátkého filmu a prezentace fotografií, dokumentů a dobových materiálů pomocí vlastní audio-vizuální techniky.

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova.

————————————

Veškeré náklady na zajištění akce jsou hrazeny z částky cca 35,- Kč* za žáka (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů). Každé realizované škole je věnována kniha Vladimíra Hučína „Není to o mě, ale o nás“ a hudební album Ziggyho Horvátha „Infekce doby“. * Do vyčerpání prostředků poskytnutých nadací NFKAN a O.S. REPELENT21 lze program objednat za dotovanou cenu.

Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína– dokument, jehož projekce je součástí programu

Výbuchy Vladimíra Hučína – příběh z cyklu „V zajetí železné opony“

Infekce doby – hudební album, z něhož v pořadu zazní vybrané skladby