HODINA SLOVENČINY

 interaktivní, hudebně-vzdělávací pořad pro I, stupeň ZŠ

Necelé dvě desetiletí od zničení společného státu Čechů a Slováků stojí nová generace před problémem porozumět jazyku našich nejbližších slovanských příbuzných. Naštěstí je zde neodmyslitený průnik souběžně se vyvíjejících kultur, které nás pojí a sbližují.
Ziggy Horváth, Čechoslovák duší i krví, vás ve svém pořadu plném hudby, slovních hříček, kvízů a soutěží zavede do světa, který nezná hranice a žije dál svým vlastním, uměleckým životem.
Program probíhající střídavě ve slovenském a v českém jazyce si klade za cíl podnítit zájem žáků o slovenskou kulturu, obohatit jejich jazykové dovednosti a přispět tak celkově k dalšímu prohloubení vztahů mezi Čechy a Slováky.

Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Další podrobnosti k realizaci akce najdete zde