Hurá prázdniny! 

Letní speciál pro oba stupně ZŠ

Prázdniny, to nejsou jen vysněné chvíle nekonečného lenošení u TV, PC či tabletu, ale i hezká řádka dalších nástrah, rizik a úkladů číhajících na rozprchnuvší se žactvo dozoru a zábran zbavené. Skoky do vody bez znalosti její hloubky, živelná silniční doprava v době dovolených, úpal sluníčkem či neopětovanou letní láskou…, to vše i mnohé jiné může změnit nejkrásnější část roku v neštěstí a přivodit úraz s těžkými následky na těle i na duši. Aby se po prázdninách vrátily děti do lavic živé, zdravé a odpočaté, připravili jsme pro ně zábavný hudebně-interaktivní program přinášející formou scének a soutěží spoustu cenných rad a doporučení. Pořad „Hurá prázdniny“ se tak stává dalším příspěvkem naší dlouhodobé snahy o pozitivní spolupůsobení na děti z pozice důvěryhodných rockerů :-) Slavnostní atmosféru blížícího se konce školního roku umocní zorganizování akce venku na sluníčku (hřiště, zahrada, nádvoří…). Cena šedesátiminutového pořadu je 50,- Kč za žáka. K provozu zvukové a světelné aparatury dostačuje příkon 220V (běžná zásuvka). Další organizační informace k programu najdete zde.

 Cena 60-ti minutového pořadu je cca 50,- Kč (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Podrobnější informace o účinkujících zde