Ziggy Horváth

a hudební sdružení REBEL band

uvádí:
interaktivní, hudebně-vzdělávací pořad pro oba stupně ZŠ

Hodina slovenčiny

Dvě desetiletí od zničení společného státu Čechů a Slováků stojí nová generace před problémem porozumět jazyku našich nejbližších slovanských příbuzných. Naštěstí je zde neodmyslitený průnik souběžně se vyvíjejících kultur, které nás pojí a sbližují.
Ziggy Horváth, Čechoslovák duší i krví, vás ve svém pořadu plném hudby, slovních hříček, kvízů a soutěží zavede do světa bez hranic, který žije dál svým životem.
Cílem programu probíhajícího střídavě ve slovenském a v českém jazyce je podnítit zájem žáků o slovenskou kulturu, obohatit jejich jazykové znalosti a přispět tak celkově k dalšímu prohloubení vztahů mezi našimi zeměmi.

Cena 60-ti minutového pořadu je dohodou cca 50,- Kč za žáka, s ohledem na počet žáků, vzdálenost, případně pronájem prostor. Pro zapojení vlastní zvukové a světelné aparatury dostačuje příkon 220V (běžná zásuvka).

Další technické podrobnosti k realizaci akce najdete zde.