interaktivní pořad pro oba stupně ZŠ

Jak si užít táborovou letní diskotéku či jinou společenskou akci a neodnést si z ní mindrák na zbytek života, případně jej svým neobratným chováním nezpůsobit jinému? Jak se postavit k nabídce „zlepšení si nálady“ pomocí drog? Jak být mezi svými vrstevníky slušným a přitom respektovaným? Odpovědi na tyto i jiné otázky z úst důvěryhodných rockerů :-) ušetří naše mladší kamarády traumat a společenských přešlapů, kterými jsme si museli sami bolestivě projít.

V programu apelujícím na dodržování základních pravidel slušného chování děti naučíme vyzvat partnera k tanci, zvolit vhodný úchop, ale i odmítnout neomalence či sám se vyrovnat s odmítnutím. Vysoce interaktivní formou pomocí scének, modelových situací, zábavných kvízů a soutěží s bleskovou taneční průpravou získají budoucí lvi salonů jistotu, která je zbaví potřeby maskovat bezradnost hulvátstvím a agresivitou nejen v tanečních sálech, ale i v každodenním životě.

Spoluautorem programu zaměřeného na prevenci sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, odmítání autorit apod.) je zkušený odborník z oboru speciální pedagogiky (garant projektu). Pořad lze proto zařadit také v rámci plnění Minimálního preventivního programu.

Cena šedesátiminutového pořadu je cca 50,- Kč za žáka (s ohledem na počet žáků, vzdálenost, případně pronájem prostor). Pro 5000W zvukové a světelné aparatury dostačuje příkon 220V (běžná zásuvka).
Další organizační informace k programu najdete zde.