1.

Vězni svědomí- léta padesátá

diskusní pořad

pod záštitou

Konfederace politických vězňů České republiky
Pobočka č. 51 Budovatelů 3, 750 02, Přerov 2

s hostem besedy, Zdeňkou Mašínovou.

Neuvěřitelný příběh jedné ženy, jedné rodiny, jedné země. Příběh na pozadí dvou nelidských systémů- nacistické a komunistické totality. Tak lze stručně charakterizovat obsah besedy s dcerou generála Josefa Mašína- hrdiny druhého odboje, popraveného nacisty v roce 1942 v Praze a Zdeny Mašínové, umučené komunisty v Pardubické věznici o čtrnáct let později, příběh sestry Ctirada a Josefa Mašínových, kteří přijali výzvu komunistické strany k třídnímu boji a pouze zázrakem unikli osudu svých rodičů.

Vzpomínky Zdeňky Mašínové na nejtemnější období naší nedávné historie jsou jedním z posledních autentických svědectví, které lze zprostředkovat nastupující generaci.

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova. 

————–
Veškeré náklady na technické zajištění akce (doprava, audio-vizuální a světelná aparatura + případný pronájem prostor) jsou hrazeny z částky cca 35,-Kč za žáka. Cena je vždy dohodou, s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů. Host besedy vystupuje bez nároku na honorář.

———————————————————————-

2.

Vězni svědomí- období normalizace

hudebně-diskusní pořad

pod záštitou

Konfederace politických vězňů České republiky
Pobočka č. 51 Budovatelů 3, 750 02, Přerov 2

s hostem besedy, politickým vězněm, Vladimírem Hučínem.

 

Devadesát minut poutavých vyprávění hosta besedy, Vladimíra Hučína, proložených živými hudebními vstupy písničkáře Ziggyho Horvátha, zavede účastníky pořadu do doby vlády lži a represe, umožní nahlédnout do osobních pocitů a osudů hlavních představitelů otevřeného odporu proti totalitě a na konkrétních příkladech ukáže nebezpečnou podstatu utopistické ideologie.
Pořad mapující období let 1968 -1989 přináší studentům cenný podnět k zamyšlení i řadu přímých odpovědí na otázky položené v závěrečné diskusi.
Součástí besedy je i promítání krátkého filmu a prezentace fotografií, dokumentů a dobových materiálů pomocí vlastní audio-vizuální techniky.

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova.

————————————

Veškeré náklady na zajištění akce jsou hrazeny z částky cca 35,- Kč za žáka (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Každé škole, jejíž žáci se pořadu zúčastní, je věnována kniha Vladimíra Hučína „Není to o mě, ale o nás“ a hudební album Ziggyho Horvátha „Infekce doby“.

K dalšímu náhledu:

Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína– dokument promítaný v rámci pořadu prostřednictvím vlastní velkoplošné projekce

Výbuchy Vladimíra Hučína– příběh z cyklu „V zajetí železné opony“

Infekce doby– hudební album, z něhož v pořadu zazní vybrané skladby

———————————————————————————-

3.

Rebelové v hudbě- Svět umělecké revolty

hudebně-vzdělávací pořad

pod záštitou

Konfederace politických vězňů České republiky
Pobočka č. 51 Budovatelů 3, 750 02, Přerov 2

Hodinová exkurze do světa umělecké revolty v podání současného přestavitele protest-songu mapuje tvorbu a životní osudy Františka Gellnera, Bulata Okudžavy, Karla Kryla, ale i Boba Dylana, Boba Marleye a dalších legend básnické a písničkářské scény. Dynamický hudební projev doplněný působivou velkoplošnou videoprojekcí podbarvuje přitažlivé téma a nezřídka přechází v neformální diskusi o významu potlačovamé kutury ve společnoti.
Cílem pořadu procházejícího učebními osnovami dějepisu a literatury je pozitivní nasměrování energie ovlivňující chování člověka na prahu dospělosti, uvědomění si ceny svobody a vyvarování se příklonu k nebezpečným ideologiím.

Cena 60 až 90-ti minutového pořadu je cca. 35,- Kč (s ohledem na počet žáků a celkové náklady).

Pro 5000W audio-vizuální a světelné aparatury dostačuje příkon 220V.

Vystoupení zajišťujeme kompletně, tedy včetně případného pronájmu a ozvučení sálu, videoprojekce apod.. V prostorách školy lze akci realizovat již od cca padesáti žáků. Pro 5000W audio-vizuální a světelné aparatury dostačuje příkon 220V.
——————————————————————————

4. Karel Kryl– legenda na obtíž

hudebně-diskusní pořad

pod záštitou
Konfederace politických vězňů České republiky
pobočka č. 51

Pouze dvakrát za život bylo našemu nejvýznamnějšímu písničkáři krátce dopřáno působit v zemi, kterou nadevše miloval. Po prvním trpkém úspěchu v roce 1969 následoval nucený dvacetiletý exil plný strádání, ale i naděje na návrat. Nedlouho po něm však následovalo zklamání, vyčerpání a smrt.
Devadesátiminutový recitál současného představitele protest-songu Ziggyho Horvátha provede posluchače osudy a tvorbou zpívajícího básníka, po jehož odchodu se vždy významně ulevilo stávajícím politickým elitám…

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova.

Veškeré náklady na technické zajištění akce (doprava, audio-vizuální a světelná aparatura + případný pronájem prostor) jsou hrazeny z částky cca 35,-Kč za žáka* (cena je vždy dohodou, s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů). * Do vyčerpání limitu lze program objednat za dotovanou cenu.