1.

Vězni svědomí- léta padesátá

diskusní pořad

pod záštitou

Konfederace politických vězňů České republiky
Pobočka č. 51 Budovatelů 3, 750 02, Přerov 2

s hostem besedy, Zdeňkou Mašínovou.

Neuvěřitelný příběh jedné ženy, jedné rodiny, jedné země. Příběh na pozadí dvou nelidských systémů- nacistické a komunistické totality. Tak lze stručně charakterizovat obsah besedy s dcerou generála Josefa Mašína- hrdiny druhého odboje, popraveného nacisty v roce 1942 v Praze a Zdeny Mašínové, umučené komunisty v Pardubické věznici o čtrnáct let později, příběh sestry Ctirada a Josefa Mašínových, kteří přijali výzvu komunistické strany k třídnímu boji a pouze zázrakem unikli osudu svých rodičů.

Vzpomínky Zdeňky Mašínové na nejtemnější období naší nedávné historie jsou jedním z posledních autentických svědectví, které lze zprostředkovat nastupující generaci.

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova. 

————–
Veškeré náklady na technické zajištění akce (doprava, audio-vizuální a světelná aparatura + případný pronájem prostor) jsou hrazeny z částky cca 40,-Kč za žáka. Cena je vždy dohodou, s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů. Host besedy vystupuje bez nároku na honorář.

———————————————————————-

2.

Vězni svědomí- období normalizace

hudebně-diskusní pořad

pod záštitou

Konfederace politických vězňů České republiky
Pobočka č. 51 Budovatelů 3, 750 02, Přerov 2

s hostem besedy, politickým vězněm, Vladimírem Hučínem.

 

Devadesát minut poutavých vyprávění hosta besedy, Vladimíra Hučína, proložených živými hudebními vstupy písničkáře Ziggyho Horvátha, zavede účastníky pořadu do doby vlády lži a represe, umožní nahlédnout do osobních pocitů a osudů hlavních představitelů otevřeného odporu proti totalitě a na konkrétních příkladech ukáže nebezpečnou podstatu utopistické ideologie.
Pořad mapující období let 1968 -1989 přináší studentům cenný podnět k zamyšlení i řadu přímých odpovědí na otázky položené v závěrečné diskusi.
Součástí besedy je i promítání krátkého filmu a prezentace fotografií, dokumentů a dobových materiálů pomocí vlastní audio-vizuální techniky.

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova.

————————————

Veškeré náklady na zajištění akce jsou hrazeny z částky cca 40,- Kč za žáka (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů).

Každé škole, jejíž žáci se pořadu zúčastní, je věnována kniha Vladimíra Hučína „Není to o mě, ale o nás“ a hudební album Ziggyho Horvátha „Infekce doby“.

K dalšímu náhledu:

Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína– dokument promítaný v rámci pořadu prostřednictvím vlastní velkoplošné projekce

Výbuchy Vladimíra Hučína– příběh z cyklu „V zajetí železné opony“

Infekce doby– hudební album, z něhož v pořadu zazní vybrané skladby

———————————————————————————-

3.

Třicet let svobody

hudebně- diskuzní vzdělávací pořad

pod záštitou

Konfederace politických vězňů České republiky

s  podporou Odboru školství … Zlínského kraje

Třetí dekádu od listopadu 1989 provází povzdechy nad slabým povědomím mladé generace o zásadní změně politického systému, který přinesla tzv. Sametová revoluce. Při příležitosti výročí znovunabyté svobody přicházíme proto s hudebně-diskuzním programem popisujícím listopadové události v souvislostech usnadňujících pochopit důvody politických změn a jejich význam.

Vyprávění přímého účastníka popisovaných událostí, písničkáře a angažovaného básníka Ziggyho Horvátha, doplní ukázky z písní Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Marty Kubišové, které se staly hudebními symboly té doby.

Program probíhá v rámci projektu Vězni svědomí pod záštitou Konfederace politických vězňů s podporou Odboru školství Zlínského kraje.

Program trvá 60 minut a cena je cca. 40,- Kč (s ohledem na počet žáků a celkové náklady).

Vystoupení zajišťujeme včetně případného pronájmu a ozvučení sálu apod.. V prostorách školy lze akci realizovat již od cca padesáti žáků.
——————————————————————————

4. Karel Kryl– legenda na obtíž

hudebně-diskusní pořad

pod záštitou
Konfederace politických vězňů České republiky
pobočka č. 51

Pouze dvakrát za život bylo našemu nejvýznamnějšímu písničkáři krátce dopřáno působit v zemi, kterou nadevše miloval. Po prvním trpkém úspěchu v roce 1969 následoval nucený dvacetiletý exil plný strádání, ale i naděje na návrat. Nedlouho po něm však následovalo zklamání, vyčerpání a smrt.
Devadesátiminutový recitál současného představitele protest-songu Ziggyho Horvátha provede posluchače osudy a tvorbou zpívajícího básníka, po jehož odchodu se vždy významně ulevilo stávajícím politickým elitám…

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova.

Veškeré náklady na technické zajištění akce (doprava, audio-vizuální a světelná aparatura + případný pronájem prostor) jsou hrazeny z částky cca 40,-Kč za žáka* (cena je vždy dohodou, s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů). * Do vyčerpání limitu lze program objednat za dotovanou cenu.