Vážení pedagogové, milí studenti,

již dvacátý rok se  setkáváme s největšími osobnostmi druhého a třetího odboje v rámci cyklu Vězni svědomí pod záštitou Konfederace politických vězňů. Partnerem projektu je Odbor školství Krajského úřadu Zlínského kraje, viz zde

Beseda se Zdeňkou Mašínovou, Olomouc, gymn. Hejčín, 4.5. 2011

16-z.-manov-beseda-na-gymnziu-olomouc-hejn-4.5.2011

Zdena Mašínová na návštěvě gymnázia Hejčín

Mezi referencemi s vyjádřeními vašich kolegů na adresu projektu najdete proto vedle řady osobností i osobní doporučení vedoucího odboru školství PhDr. Stanislava Minaříka, dále pak recenze spoluzakladatele humanitární organizace Člověk v tísni, válečného reportéra a europoslance Jaromíra Štětiny, či bývalého rektora Masarykovy univerzity a ministra školství prof. PhDr. Petra Fialy Ph.D., LL.M., který na adresu našeho projektu dodává: „Dějepis končící rokem 1945 neumožňuje mladým lidem pohled na současnou dobu v nezbytném kontextu“.

S prof. Petrem Fialou v programu "Život základ školy", r. 2013

S prof. Petrem Fialou v programu „Život základ školy“, r. 2013

V návaznosti na hudební část komponovaných besed vznikly samostatné hudební programy o potlačované kultuře- Rebelové v hudbě a Karel Kryl- legenda na obtíž.

Rebelové v hudbě

 Aktuální přehled volných termínů najdete zde

Nabídka pořadů pro školní rok 2017/18:

1. VĚZNI SVĚDOMÍ- léta padesátá

Neuvěřitelný příběh jedné ženy, jedné rodiny, jedné země. Příběh na pozadí dvou nelidských systémů- nacistické a komunistické totality. Tak lze stručně charakterizovat obsah besedy s dcerou generála Josefa Mašína- hrdiny druhého odboje, popraveného nacisty v roce 1942 v Praze a Zdeny Mašínové, umučené komunisty v Pardubické věznici o čtrnáct let později, příběh sestry Ctirada a Josefa Mašínových, kteří přijali výzvu komunistické strany k třídnímu boji a pouze zázrakem unikli osudu svých rodičů.

Vzpomínky Zdeňky Mašínové na nejtemnější období naší nedávné historie jsou jedním z posledních autentických svědectví, které lze zprostředkovat nastupující generaci.

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů základy práva a společenských věd, dějepis a občanská výchova. 

Cena 90 minutového programu je cca 35,- Kč za žáka, s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů (doprava, audio-vizuální a světelná aparatura + případný pronájem prostor). Host besedy vystupuje bez nároku na honorář. Foto z akce zde.

———————————————–

 2. VĚZNI SVĚDOMÍ – období normalizace

hudebně-diskusní pořad 

Komponovaný program zprostředkovává nastupující generaci setkání s nejmladším členem z řad bývalých politických vězňů (KPV), Vladimírem Hučínem, jehož skutečný příběh se stal předlohou řady knih.

Devadesát minut poutavých vyprávění proložených živými hudebními vstupy písničkáře Ziggyho Horvátha zavede účastníky besedy do doby vlády lži a represe, umožní nahlédnout do osobních pocitů a osudů hlavních představitelů otevřeného odporu proti totalitě a na konkrétních příkladech ukáže nebezpečnou podstatu utopistické ideologie. Nejen období let 1948 – 1989, ale i příčiny problémů naší společnosti způsobené nedostatečným vyrovnání se s minulostí bývají zpravidla předmětem následné diskuse, ve které se studentům dostává přímých odpovědí na položené dotazy.

Náklady na technické zajištění akce jsou hrazeny z částky cca 35,- Kč za žáka (s ohledem na počet žáků a konkrétní výši nákladů). Host z KPV navštěvuje školy bez nároku na honorář.

Film, Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína, který je součástí pořadu, najdete zde.

Příběh Vladimíra Hučína z cyklu „V zajetí železné opony“, najdete zde.

—————————————————————-

3. Rebelové v hudbě

hudebně-diskusní pořad pro žáky středních škol

Exkurze do světa umělecké revolty v podání současného představitele protest-songu mapuje tvorbu a životní osudy Františka Gellnera, Bulata Okudžavy, Karla Kryla a dalších legend básnické a písničkářské scény. Na konkrétních příkladech popisuje brutalitu moci, která k umlčení svých kritiků neváhala použít likvidační metody mající za cíl jejich zastrašení či násilné vystěhování z vlasti.

Osobitý hudební projev současného písničkáře přechází v neformální diskusi o významu potlačované kultury ve společnosti a dle vyjádření žáků i pedagogů zůstává přitažlivé téma předmětem společných debat ještě dlouho po návštěvě koncertu.
Cena 60 minutového pořadu je 35,- Kč

Kontakt: Ziggy Horváth, mob.: 608 88 59 59, kpv.skoly@seznam.cz

—————————————————

4.  Karel Kryl- legenda na obtíž

hudebně-diskusní pořad pro žáky středních škol

pod záštitou Konfederace politických vězňů České republiky pobočka č. 51

Pouze dvakrát za život bylo našemu nejvýznamnějšímu písničkáři krátce dopřáno působit v zemi, kterou nadevše miloval. Po prvním trpkém úspěchu v roce 1969 následoval nucený dvacetiletý exil plný strádání, ale i naděje na návrat.  Nedlouho po něm však přišlo zklamání, vyčerpání a smrt. Šedesátiminutový hudebně-diskuzní recitál současného představitele protest-songu Ziggyho  Horvátha provede posluchače osudy a tvorbou zpívajícího básníka, po jehož odchodu se vždy významně ulevilo stávajícím politickým elitám.

Formát pořadu prochází rámcem učebních osnov předmětů dějepis a základy práva a společenských věd.  Veškeré náklady na technické zajištění akce (doprava, audio-vizuální a světelná aparatura + případný pronájem prostor) jsou hrazeny z částky cca 35,-Kč za žáka. Minimální počet žáků je na domluvě a odvíjí se od výše nákladů.

————————————————————–

5. Třicet let svobody

Třetí dekádu od listopadu 1989 provází povzdechy nad slabým povědomím mladé generace o zásadní změně politického systému, který přinesla tzv. Sametová revoluce. Při příležitosti výročí znovunabyté svobody přicházíme proto s hudebně-diskuzním programem popisujícím listopadové události v souvislostech usnadňujících pochopit důvody politických změn a jejich význam.

Vyprávění přímého účastníka popisovaných událostí, písničkáře a angažovaného básníka Ziggyho Horvátha, spolupracujícího dlouhodobě na osvětě s Konfederací politických vězňů, doplní ukázky z písní Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Marty Kubišové, které se staly hudebními symboly té doby.

Program vytvořený ve dvou úrovních náročnosti (pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ) trvá jednu vyučovací hodinu (s otevřenou možností ponechat v případě vyššího zájmu žáků přiměřený prostor pro zodpovězení dotazů a diskuzi). Částečně dotovaná cena je cca 30,- Kč za žáka (s ohledem na počet žáků a výši nákladů).

——————————————————–

Věříme, že vás nabídka pořadů  zaujme stejně jako řadu vašich kolegů a osobností, o jejichž reakce se zde s vámi rádi dělíme:

Recenze a reference:

PhDr. Stanislav Minařík
Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Zlínského kraje

Vážené kolegyně a kolegové,
věnujte prosím pozornost této nabídce programů pro děti a mládež, které realizuje básník a hudebník Ziggy Horváth. Autentická svědectví, která jsou součástí některých programů, jsou pro pochopení historie stejně důležitá, jako touha po hledání pravdy a po vědění. Nabízené pořady, které lze zařadit jako součást- doplnění vyučování, probouzí u žáků kritické myšlení, respekt k historii, možnost porovnání teoretických znalostí s životní zkušeností a autentickým prožitkem. Texty písní Ziggyho Horvátha jsou kritickým obrazem současnosti, s humorem, který někdy až mrazí. Jsem přesvědčen, že právě tento způsob pohledu na historii může být pro nás všechny kritickou reflexí současnosti. Originál dopisu zde

——————————————————————————————

Jaromír Štětina
Europoslanec, válečný reportér, novinář, spisovatel, zakladatel organizace Člověk v tísni

Vysoce oceňuji vzdělávací pořady moravského angažovaného básníka a hudebníka Ziggyho Horvátha. Znám ho již řadu let jako přemýšlivého člověka prosazujícího pravdu a hledajícího smysl moderních českých dějin. Jsem rád, že své pořady organizuje ve spolupráci s bývalými politickými vězni. Důležité totiž je, aby naše historická paměť zůstala zachována pro mladou generaci.

——————————————————————————————–

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Projekty přinášející žákům cenná svědectví pamětníků jsou velmi důležité. Dějepis končící rokem 1945 neumožňuje mladým lidem pohled na současnou dobu v nezbytném kontextu.

———————————————————————————————

Daniel Landa- hudebník

„Ziggy Horváth je skutečným pokračovatelem Karla Kryla“

——————————————————————————————-

Gymnázium Zlín, Lesní čtvrt
19. 11. 2009

Vážený pane Horváthe,
mám pro Vás potěšující informace. Žáci i kolegové byli v pořadu „Rebelové v hudbě“ nadmíru spokojeni nejen s písněmi, ale také s Vaším neformálním a spontánním projevem. Mnozí dokonce litovali, že Váš pořad nebyl delší. :-)

Díky moc a nashledanou příští rok! Eva Adamíková

—————————————————————————————————-
Gymnázium Thomase Manna Praha 8
Od: Jitka Neradová, datum: 5. 4. 2007
Vážený pane Horváthe,
děkuji Vám za uspořádání besedy v Salesiánském divadle. Akce stoprocentně splnila účel. Pan Hučín studenty zaujal, byl pohotový a jeho vypravování mělo spád. Jednoznačně se prohloubily vědomosti žáků (což jsou také jejich slova), ve všech třídách došlo k velmi bouřlivým diskusím a v mnoha případech i k zájmu o knihy. Moc Vám děkuji za zprostředkování, beseda „Vězni svědomí“ přinesla nové poznatky i pro mne a jsem velmi spokojena.
Přeji pěkný den a těším se na další spolupráci.

________________________________________
SŠ podnikatelská a Vyš. odb. škola, s.r.o., nám. T. G. M., Zlín
Od: Jana Polášková, datum: 13. 4. 2007
Dobrý den,
chtěla jsem Vám poděkovat za pěkný program. Moc mě potěšilo, že naše studenty zaujal. Není to jednoduché pro ně něco vymyslet a většinou jsou otrávení. Nevím, kdo z nich znal jméno Hučín už předtím, ale přijali jeho vyprávění velmi dobře. Možná je jen škoda, že prostor pro otázky byl příliš krátký. Určitě by se otevřela ještě zajímavější diskuze. Pak by nebylo špatné, kdyby se povídání o 17. listopadu trochu prohloubilo. Tato minulost je jim bližší. K tomuto tématu se budu ještě ve svých hodinách vracet.
Moc děkujeme za knihu (hned ten den po besedě jsem skoro půlku přečetla…).

________________________________________
Gymnázium Lipník nad Bečvou
Datum: 13. 3. 2007
Dobrý den pane Horváthe a pane Hučíne,
vyslovujeme za pedagogický doprovod i za studenty septimy a oktávy upřímný dík vaší organizaci za hudebně – diskusní pořad Vězni svědomí, který proběhl ve čtvrtek 1. 3. 2007 v budově kina v Lipníku nad Bečvou. Pořad byl velmi zajímavý a přiblížil studentům na konkrétních příkladech podstatu zrůdného totalitního systému, který přes 40 let sužoval náš národ a jehož důsledky musíme i v současnosti postupně překonávat.
S pozdravem pedagogové přítomní na pořadu.

SOŠ Vizovice, pořad „Rebelové v hudbě“ r. 2009, 11. listopad

Rebelové v hudbě, Gymnázium Zlín 2009

Vězni svědomí – „Léta padesátá“

Po odchodu Milana Paumera na věčnost přijala pozvání k povídání o nejtvrdších totalitách, které naší zemí prošly, dcera generála Josefa Mašína, Zdeňka Mašínová.

S ministrem školství

Žádná gesta, fráze a nacvičené úsměvy- takový je nejmladší děkan ČR a ministr školství .

S exministrem školství Petrem Fialou v programu Kristiana Chalupy "Život základ školy" , Brno, sál Amphone, 2013

S exministrem školství Petrem Fialou v programu Kristiana Chalupy „Život základ školy“ , Brno, sál Amphone, 2013