V roce 2013 na adresu našeho osvětového projektu pro SŠ A VŠ:

Dějepis končící rokem 1945 neumožňuje mladým lidem pohled na současnou dobu v nezbytném kontextu“.

Foto a citát z pořadu „Život základ školy“

my-ti-smv-nejl