Stáhnout mp3 Blázen

Text

Zas pro všechny jsi blázen,
zbyls tu sám,
teď vrátit se máš na zem,
ale kam,
když křídla tvá maj chuť se s větrem rvát.
Najednou slyšíš jasný hlas
a síla vyšší než sám čas,
říká ti: Vstaň a koukej jít,
já jsem tě poslal vítězit!
Z prachu se zvedáš
zas a zas,
cestu svou hledáš
čím dál snáz,
cokoli vzdát je horší než hřích sám.
A zmizí skály z cesty tvé,
to se jen zdály ohromné,
po každém pádu sil máš víc,
možnosti tvé jsou bez hranic
Bezbřehá touha po štěstí,
uspěl jsi v ringu bez pěstí,
nepoznals přítěž pokladů,
závisti lží a úkladů
Tak další dveře otvíráš,
za nimi odpovědi máš,
na to jaký jsi úkol měl
a zda jsi správnou cestou šel
Tou strmou cestou k poznání,
jít po ní nic ti nebrání,
můžeš být bos, tak chudý být,
chtěj! ..pak tě nelze zastavit
nakonec na tom něčím hnout
nejtěžší je se rozhodnout