Tak Standa Gross přijal Krista! Nechci se rouhat, natožpak radit Bohu koho má přijmout On, vidě však toho nafoukaného, byť dnes maličko upuštěného, zmetka, nepřijal bych ho ani na práva. V jeho tentokrát již opravdu upřímném výčtu svých vlastních chyb postrádám minimálně jeden velice důležitý detail. Totiž zmínku o štvanici na Vladimíra Hučína. V době, kdy jsem jej s přáteli tahal z Pankrácké věznice, kam byl vsazen lidmi, jimž Standa výměnou za svou hvězdnou kariéru ochotně posloužil v těchto jakož i mnoha jiných jím nezmíněných prasárnách, postavil se mu  křišťálově čistý patou na krk, když nám u Jílkové v kotli prorokoval, jak se …“budeme všichni stydět, až vyjdou najevo Hučínovi trestné činy“. I nestalo se. Vladimír Hučín byl po šestiletém boji soudy zbaven všech sedmi vykonstruovaných obvinění a Standa, který údajně přijal Krista, se stydět ještě zjevně nenaučil.

http://www.novinky.cz/domaci/334705-gross-prijal-krista-a-v-televizi-se-omlouval-vsem-ktere-zklamal.html

Napište komentář