Přátelé, kamarádky,
tři dny mé snahy vykřičet pravdu o nahotě krajem putujícího cinknutého krále a boje proti tuposti a patolízalství mám ve zdraví za sebou. A byť bych raději sebral pruty a odjel se synkem na víkend někam k vodě do ticha a vůně blížícího se podzimu, vím, že sluší se zde něco málo říct.

Stop Zemanovi

Stop Zemanovi

Prvně bych chtěl ze srdce poděkovat mnoha dobrým lidem, které jsem cestou potkal. Objevili se vždy znenadání jako přízraky, pomohli a nikým nepoznáni zmizeli opět zahaleni svou skromností v hloubi davu.

Děkuji Vám, pane z Hradiště, jenž jste mi přiložil k ústům svůj megafon, když mi Zeman odmítl dát slovo (video zde v čase 7:20). Jen díky Vám jsem hlasitě připomenul památku mučených a v nedaleké věznici komunisty popravených politických vězňů. Děkuji i vám, několika mně dosud neznámým mladým lidem, kteří jste mě na vsetínském náměstí pozvali mezi sebe třímaje ručně nakreslené transparenty s myšlenkami nám společnými. Byli jste pro mne živou vodou po předchozí hořké lázni rezignace mého rodného Zlína, kde jsem se svými transparenty prostál pod vodopádem urážek a zlých slov první trapnou show lháře a demagoga Zemana zcela osamocen. Děkuji desítkám z vás, kteří jste v sobě našli odvahu a před zraky hněvem zaslepeného davu podali jste mi ruku a podpořili mě. Děkuji i nemalé skupině studentů s píšťalkami i na prsty hvízdajícím, kteří jste se jako zázrakem ozvali na rozlehlém a téměř zaplněném náměstí právě za mými zády, když jsem obestoupen zemanovou ochrankou a agresivním provokatérem v civilu potřeboval v Kroměříži právě vaši pomoc. Dík patří i vám, studenti zlínského gymnázia, kteří jste ve své tělocvičně zasypali Zemana neservilními dotazy. Radoval jsem se z vás po našich sedmi návštěvách s politickými vězni a těším se velmi na další setkání.

Dík patří i vám, milí novináři, kteří jste prostřednictvím svých reportáží o mém pro mnohé zoufalém počinu informovali ve všech koutech naší vlasti i za jejími hranicemi. Díky vám tak proti podezřele nekonfliktním obrazům souznění lidu s milovaným prezidentem osvoboditelem v reportážích naší veřejnoprávní televice důrazně zazněl i hlas mluvící za miliony zemanových odpůrců.

A na závěr děkuji i vám, vzácní moji kamarádi a kolegové z Repelentu 21, za vaši jistě v dobré víře vyřčenou kacířskou myšlenku, že nemá smysl demonstrovat s transparenty proti valícímu se rudému zlu, neboť je nás málo a ničeho nezmůžeme. Doufám, že i vás jsem spolu s bezpočtem jiných přesvědčil, že ne ve stádu, ale ve víře a v odhodlání je síla, která probudí a inspiruje další. Toulat se nám ten dobrého slova nehodný nádiva po kraji ještě pár dní, vítaly by jej na náměstích namísto ovací spásu hledajících nešťastníků hrdí občané se zaťatými pěstmi. A také že se tak stane!

Zeman mezi Bati - protest Repelentu 21

Zeman mezi Bati – protest Repelentu 21

Miloš Zeman, dočasný uchvatitel českého trůnu, je ve své bezbřehé ješitnosti natolik přesvědčen o jistém vítězství mocichtivé komunistické lůzy, že nám tuto šanci sám přinese na stříbrném podnose. Přijďme mu ukázat, že se unáhlil. Dejme mu řádně najevo, že na tom ještě nejsme tak bídně, abychom se ze zoufalství před zlovůlí nespravedlivého politického systému museli vrhnout do propasti o stovky sáhů hlubší.

Pravda je taková, že od většiny lidí pohrdajících mnou a pokřikujících na mne z davu liším se v zásadě jen vírou v jinou cestu, než je ta vedoucí do rudých pekel po dlažbě z lidských hlav. Dnes jsem o tom v Hradišti po Zemanově odchodu přesvědčil desítky jeho posluchačů. Věřím, že příště vás bude mnohem víc.

Nečekejme doma a přijďme všichni do Pardubic, které Zeman v rámci skandální předvolební kampaně pro SPOZ navštíví právě 11. září, a odmítněme v den smutného výročí největšího teroristického činu v dějinách lidstva Zemanův kremelský kurz. Ukažme společně Miloši Zemanovi a jeho rudým kumpánům, že nedáme peklu své svobodné duše zadarmo!

Politická situace je skutečně neudržitelná a nezbývá, než se společně vydat ze slepé polistopadové uličky na cestu, kterou půjdeme jako lépe fungující společnost bez pocitu křivdy a bezpráví. Nepochybuji, že ji najdeme. Tak na shledanou v Pardubicích. A nezapomeňte- totalita není řešení… Ziggy

 

Komentářů: 1

  1. BruceMP napsal:

    В «Наркононе» мы посвятили себя одной цели: помочь вам навсегда преодолеть зависимость. Во внимание принимается каждая деталь, чтобы дать вам стабильность и комфорт, a также помочь освободиться от зависимости и заново начать свою жизнь без наркотиков.
    Телефон: +79200396703

Napište komentář