Až piráti nás spoutané
prodají dál obchodním lodím,
za branou pekel všechno zůstane
a z ohně nové sny se zrodí

Do paží zas mi sílu vrací,
ten co mne stvořil k slávě dní,
jeho boj v naší generaci
byl vítězný

Rf:
Hlas Tvůj v mých písních zněl
o dnech co přijdou
vždyť vše co kdy jsem měl
byl o spáse song…

Kéž v duši své otroctví zbavím se
byť v boji sám, jak každý z nás,
nic, ani atomové hlavice,
nezastaví čas

Zatím však vraždí naše proroky
a my jen mlčky přihlížíme
jak ještě dlouho budem otroky
kdy knihu činy naplníme

Rf:
Hlas Tvůj v mých písních zněl…

Sám v duši své otroctví zbavím se
tu sílu mám, a každý z nás,
vždyť ani atomové hlavice,
nezastaví čas

Podívej vraždí naše proroky
tak proč jen mlčky přihlížíme
až do té chvíle budem otroky
než knihu činy naplníme

Rf:
Hlas Tvůj v mých písních zněl…

Napište komentář