interaktivní pořad pro první stupeň ZŠ

Neuč se, život tě naučí, praví s neskrývaně škodolibou ironií moudro, o jehož pravdivosti není sporu. Hudebně-vzdělávací program „Život základ školy“ však přináší jiný návod. Písničky a povídání o smyslu a významu vzdělání pro život otevírají žákům pohled do světa možností, vědění a nadhledu. Poradí, jak dělat, co mne baví a ne to, co na mne zbylo, jak nejlépe uplatnit svou zručnost v profesi, která mne uživí namísto klopotné snahy o „průlez“ vyššími patry vzdělání, na které nemám a v životě mi proto nijak neprospějí. O tyto a mnohé další těžce nabyté zkušenosti se podělíme s dětmi v programu, který je nenechá na pochybách, že jejich uplatnění, štěstí a kvalita života je to, o co se právě hraje…

Spoluautorem programu je odborník na na prevenci socio-patologických jevů (šikana, záškoláctví, odmítání autorit apod.). Pořad lze proto zařadit také v rámci plnění Minimálního preventivního programu.

Další podrobnosti k realizaci akce najdete zde