Bez váhání jsem přijal výzvu k podpoře světa, který otevírá naprosto jiný pohled na život, světa, jenž radikálně mění žebříček hodnot každého, kdo do něj nedobrovolně vstoupí. Oba rodiče jsem provedl branami onkologie.  Z bezprostřední vzdálenosti jsem sledoval jejich boj o to, čím nevědomě všichni tak plýtváme.

Třetí ročník benefičních akcí pro KNTB je z mé strany nelehkou vzpomínkou na rodiče a další blízké.  Ale i koncertem pro zvýšení šancí pro ty, kteří o tu svou právě tvrdě bojují. I pro ty, kteří na svou diagnózu teprve čekají. Je to koncert pro všechny. Pro každého z nás…

Komentáře jsou uzavřeny.